home
home

Lesní biomasa

 

Dřevěné brikety

Vyrábějí se z dřevěného odpadu (např. pilin, hoblin, výjimečně z kůry) vysokotlakým lisováním bez přidaných chemických pojiv. Důležité je, aby se nerozpadávaly, jinak je lze používat jen při spalování spolu s kusovým dřevem nebo hnědým uhlím. Nespornou výhodou briket je, že materiál pro jejich výrobu je tuzemský, obvykle se přepravuje na minimální vzdálenosti. Většina výrobců dřevních briket má lis pro jejich výrobu napojen přímo na truhlářský nebo pilařský provoz. Samozřejmostí je, jako u všech těchto paliv, jejich obnovitelnost. Materiál pro jejich výrobu stále dorůstá a navíc tento materiál vzniká při jiných činnostech jako odpadní. Ani popel vzniklý při spalování briket není nijak nebezpečný a lze ho použít jako vynikající kompostový materiál. Menší brikety lze dopravovat závitovým dopravníkem, větší jsou vhodné jen pro ruční přikládání. Jejich vlhkost a tím i výhřevnost je dána vlhkostí vstupního materiálu, tedy pilin a hoblin z pilařské výroby. Výhřevnost se pohybuje podle dřeviny okolo 17 až 19 MJ/kg.

Piliny

Piliny jsou sypký materiál obsahující jemné částice dřevní hmoty o různé vlhkosti.Vvznikají jako vedlejší produkt při mechanickém dělení dřeva řeznými pilovými nástroji. Využití pilin: výroba dřevních pelet a briket přímé spalování v elektrárnách a teplárnách při výrobě cihel (během vpalování zvyšují teplotu uvnitř cihly, díky čemuž vznikají póry a zlepšují se termoizolační vlastnosti cihel)

 

 

Štěpka

Zelená štěpka

Zelená štěpka vzniká zpracováním materiálu obsahujícího asimilační orgány (jehličí a listí), jedná se především o čerstvý klest z lesních těžeb. Jediné využití zelené štěpky spočívá ve spalování v elektrárnách a spalovnách.

Hlavní nevýhodou je rychlejší ztráta kvality, především z důvodu vysokého obsahu vody. Tato štěpka tedy není vhodná pro dlouhodobější skladování.

 

Hnědá štěpka

Hnědá štěpka vzniká při zpracování materiálu bez asimilačních orgánu (jehličí a listí), ale s větším podílem kůry. Vstupním materiálem může být například starší klest z lesních těžeb, drobný listnatý klest bez asimilačních orgánů (jehličí a listí).

Tato štěpka je vhodná pro energetické využití, především z důvodu nižší vlhkosti a tím také vyšší výhřevnosti. Zároveň díky nižší vlhkosti může být skladována delší dobu bez výraznější ztráty kvality.

 

Bílá štěpka

Vzniká při štěpkování krajin a dalšího odkorněného materiálu na pilařských závodech vybavených odkorňovači.

Bílá štěpka se používá především při výrobě dřevotřískových desek. Vzhledem k vyšší ceně se pro energetické účely nepoužívá.

 

 

Dřevní pelety

Vyrábějí se ze stejného materiálu i stejným způsobem jako dřevěné brikety, liší se jen ve velikosti. Díky menší velikosti jsou vhodné pro automatické kotle, čímž dosáhneme podobného komfortu jako při topeni plynem. Nejsou však vhodné pro zplynovací kotle.

 

Kusové dřevo

Nejstarší a stále zřejmě nejoblíbenější druh biomasy, využívaný pro vytápění domácností. Jeho největší výhodou je cena. Velkým záporem však jsou vysoké nároky na skladovací prostor a v neposlední řadě také nemožnost tyto kotle výrazněji automatizovat.

Požadovaná vlhkost pro spalování je okolo 20%, této vlhkosti dosahuje ale až po roce skladování (při kácení má vlhkost v čerstvém stavu 50%, i více). Vlhkost totiž ovlivňuje nejen účinnost spalování, ale i životnost kotle. Výhřevnost dřeva je při vlhkosti 25% v rozpětí od 8,8 MJ/kg do 11,3 MJ /kg (buk). Největšího účinku se dosahuje při spalování kusového dřeva ve zplynovacích kotlích.

 

 
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu