home
home

Informace

 

Logo OP

16.9.2020

Byla zahájena realizace projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností objektu p. č. st. 462/10".  V rámci stavby bude provedeno zateplení obvodového pláště, střechy budovy, výměna dveří, oken, rekonstrukce osvětlení, vytápění,  vše v souvislosti se snížením tepelné spotřeby objektu. Dále bude v rámci projektu provedeno napojení objektu na rozvody tepla z CZT.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.24.9.2019

Byla zahájena realizace projektu "Teplárna Sever - rekonstrukce kotle na biomasu, rozvody tepla, DPST, posilovací stanice", který řeší rekonstrukci kotle na spalování slámy o výkonu 5 MW, napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Cílem projektu je rekonstrukce zařízení na spalování biomasy, zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů,  využití obnovitelných paliv z lokálních zdrojů, snížení emisí EPS a CO2 oproti výchozímu stavu, úspora primárních zdrojů energie, náhrada stávajících zastaralých kotlů na zemní plyn za moderní předávací stanice tepla, snížení nákladů na vytápění pro konečné odběratele a omezení závislosti české ekonomiky na dovozu energetických komodit.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

17.12.2018

Byla zahájena realizace projektu "Teplárna JIH - Výstavba nového zdroje na biomasu včetně vyvedení výkonu", který řeší instalaci kotle na spalování slámy o výkonu 7,5 MW, napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Cílem projektu zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů, instalce moderního kotle na spalování slámy, využití obnovitelných paliv z lokálních zdrojů, snížení emisí CO2 oproti výchozímu stavu, snížení spotřeby zemní plynu, náhrada stávajících zastaralých kotlů na zemní plyn za moderní předávací stanice tepla, snížení nákladů na vytápění pro konečné odběratele a omezení závislosti české ekonomiky na dovozu energetických komodit.

Stavba byla dokončena dne 31.8.2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

12.10.2018

Byla zahájena realizace projektu "Teplárna Západ - kotel na biomasu, rozvody tepla, DPST", který řeší instalaci kotle na spalování biomasy o výkonu 3 MW, napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Cílem projektu zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů, instalce moderního kotle na spalování biomasy, využití obnovitelných paliv z lokálních zdrojů, snížení emisí CO2 oproti výchozímu stavu, snížení spotřeby zemní plynu, náhrada stávajících zastaralých kotlů na zemní plyn za moderní předávací stanice tepla, snížení nákladů na vytápění pro konečné odběratele a omezení závislosti české ekonomiky na dovozu energetických komodit.

Stavba byla dokončena dne 31.8.2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

10.10.2018

Byla zahájena realizace projektu "Objekt p.č. 462/1-zlepšení tepelně technických vlastností".  V rámci stavby bude provedeno zateplení obvodového pláště, podlah a střechy budovy, stavební úpravy vstupů do objektů s výměnou vstupních dveří vše v souvislosti se snížením tepelné spotřeby objektu, kompletní výměna oken. Dále bude v rámci projektu provedeno napojení objektu na rozvody tepla z CZT.

Rekonstrukce objektu byla dokončena 29.11.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


31.8.2017

Byla zahájena realizace projektu "Teplárna JIH - kotel na biomasu, rozvody tepla, DPST", který řeší instalaci kotle na spalování biomasy o výkonu 5,6 MW, napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Práce na instalaci kolte byla zahájena dne 19.3.2018. Cílem projektu zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů, instalce moderního kotle na spalování biomasy, využití obnovitelných paliv z lokálních zdrojů, snížení emisí CO2 oproti výchozímu stavu, snížení spotřeby zemní plynu, náhrada stávajících zastaralých kotlů na zemní plyn za moderní předávací stanice tepla, snížení nákladů na vytápění pro konečné odběratele a omezení závislosti české ekonomiky na dovozu energetických komodit.

Výstavba rozvodů tepla, předávacích stanic, posilovací stanice byla dokončena 31.8.2018

Výstavba kotle na biomasu byla dokončena 18.2.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Logo OP

 

Fotogalerie

 


 
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu